Derfor er psykoterapeutisk behandling vigtig

10-15 % af alle par lider af infertilitet, og antallet af fertilitetsbehandlinger med assisted reproductive technology (ART) er stigende verden over. At være ufrivillig barnløs er forbundet med psykologisk stress, og et stigende antal undersøgelser indikerer, at stress og belastning kan mindske jeres chancer for at blive gravide med fertilitetsbehandling. Eksisterende stressforskning har primært fokuseret på stress i forhold til barnløshed og fertilitetsbehandling, og det er derfor uklart, om stress der ikke er relateret direkte til fertilitetsbehandling, som f.eks. arbejdsrelateret stress, har indflydelse på jeres graviditetschancer med ART.

Den mest dominerende psykologiske konsekvens af infertilitet er følelsen af sorg, fordi kvinden eller manden mister forestillingen om hvordan livet skulle være – drømmen om at skabe en familie og forestillingerne om, at dette skulle foregå på en ukompliceret måde. Derudover mister man forestillingen om at have en sund og rask krop, der kan blive gravid eller gøre en kvinde gravid, når man ønsker det. Omkring 15 % af kvinder og 6 % af mænd, der er i fertilitetsbehandling i mere end et år uden at blive gravide, udvikler alvorlige symptomer på depression.
Fertilitetsbehandling er ofte meget belastende for parforholdet. Det anslås at halvdelen af alle par i fertilitetsbehandling oplever problemer af seksuel eller samlivsmæssig karakter.

Det kommer blandt andet til udtryk i nedsat samlejefrekvens, mindsket seksuel interesse, udeblivelse af spontanitet, nydelse og lyst samt generel nedsat livskvalitet hos par i fertilitetsbehandling. Omvendt er der undersøgelser, der interessant nok viser, at et aktivt sexliv i forbindelse med ART øger sandsynligheden for at blive gravid markant. Seksualitet er en almenmenneskelig ressource og et tilfredsstillende sexliv kan give livsmod og ressourcer til at klare vanskelige situationer. 

Ekspertiseområder

Parterapi

Parterapi er både for par, som aktuelt er i fertilitetsbehandling og for par, som har afsluttet fertilitetsbehandling. 
Fertilitetsbehandling er ofte meget belastende for parforholdet. Det anslås at halvdelen af alle par i fertilitetsbehandling oplever problemer af seksuel eller samlivsmæssig karakter. Det kommer blandt andet til udtryk i nedsat samlejefrekvens, mindsket seksuel interesse, udeblivelse af spontanitet, nydelse og lyst samt generel nedsat livskvalitet hos par i fertilitetsbehandling. Samtaleforløb for par i fertilitetsbehandling har derfor fokus på, hvordan I sammen håndterer det at være i et fertilitetsforløb, hvordan I kommunikerer med hinanden omkring hver jeres respektive følelser og ikke mindst, hvordan I bibeholder intimitet og seksualitet i en situation, hvor mange i håbet om graviditet har et skemalagt sexliv.

 

Konsekvenserne af fertilitetsbehandling kan fortsætte ind i livet efter fertilitetsbehandling, hvis I ikke får hjælp til at håndtere dem. Samtaleforløb for par, der har været i fertilitetsbehandling har fokus på, hvordan I sammen håndterer det at være blevet forældre eller hvordan i sammen rummer, at fertilitetsbehandlingen ikke gik som ønsket. 

Individuel terapi

At være i et fertilitetsforløb kan have store følelsesmæssige konsekvenser ligegyldigt om du er mor eller far. Under et fertilitetsforløb opstår ofte følelser af stress, angst, tristhed, frustration, ensomhed, følelsen af at være forkert og følelsen af jalousi på alle dem, som lykkes med at få børn. Når drømmen endelig går i opfyldelse, regner de fleste med, at disse følelser vil forsvinde, som ved et trylleslag. Sandheden er desværre den, at de ofte hænger ved, og endda skaber grobund for nye følelser af skam og skyld over ikke bare at være ovenud lykke hele tiden. Nogle af disse følelser kan være helt nye for dig og kan virke skræmmende, forkerte eller direkte skamfulde. Andre vil du kunne genkende fra andre aspekter af dit liv, men disse kan være lige så svære at håndtere uden professionel hjælp. At være i terapi er hårdt arbejde og kræver at du tør være ærlig, kigge indad og kortvarigt slippe kontrollen. Derfor er vi der til at gribe dig og hjælpe dig videre.

Gruppeterapi

Vi tilbyder gruppeterapi i flere forskellige konstellationer - gruppeterapi for mænd i aktuelt eller afsluttet fertilitetsforløb, gruppeterapi for fædre, gruppeterapi for kvinder i aktuelt eller afsluttet fertilitetsforløb og gruppeterapi for mødre.

 Formålet med
gruppeterapi er ligesom al anden terapi at lære sig selv psykologisk bedre at
kende og derigennem få det bedre med sig selv og andre (f.eks. din partner
eller dit barn). 

I gruppeterapi mødes du med andre kvinder eller mænd, som alle er i samme situation som dig, og der opstår derfor et rum, hvor I kan spejle jer i hinanden, og du kan blive mødt med forståelse for de udfordringer, du oplever. Formålet med gruppeterapi er ligesom al anden terapi, at lære sig selv psykologisk bedre at kende og derigennem få det bedre med sig selv og andre. I et gruppeterapiforløb kan du forvente at dele noget, der er betydningsfuldt og svært med andre i et trygt rum. Du kan forvente at opnå en større bevidsthed om dig selv og hvordan fertilitetsforløbet har pårvirket og/eller påvirker din dagligdag og dine relationer. Du vil få værktøjer til, hvad du kan gøre, når du bliver opmærksom på dine uhensigtsmæssige mønstre. Du vil føle dig mindre alene med det du, synes er svært, og blive støttet i at være dig. Du kan både forvente at opleve ligheder med andre, samt at mennesker er forskellige og bruge forskellene til at lære dig selv bedre at kende. 

Sådan arbejder vi

Den psykologiske grundfilosofi, vores arbejde hviler på, er den narrative, hvilket vil sige, at vi arbejder ud fra en tro på, at vi som mennesker skabes af de fortællinger eller narrativer, vi har med i vores rygsæk, og at disse således er med til at forme vores adfærd og følelser. Jo mere opmærksomhed et narrativ får, jo mere dominerende er det for vores adfærd og følelsesliv. Dette gør sig også gældende i et parforhold, hvor vi skaber fortællinger om vores partner og os selv i relation til vores partner, som kan være mere eller mindre dominerende for vores adfærd i parforholdet. Og som kan være både livsgivende og ødelæggende for parforholdet.

Metodisk arbejder vi indenfor den kognitive-adfærdsterapeutiske ramme, og som udgangspunkt ud fra principperne i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT er en videnskabeligt baseret terapi, som har vist sig effektiv inden for en bred vifte af pinefulde menneskelige tilstande. ACT er baseret på en række principper, som tilsammen sætter dig i stand til at udvikle “psykologisk fleksibilitet”. Psykologisk fleksibilitet er evnen til at tilpasse sig en situation med åbenhed, bevidsthed og fokus og til at handle effektivt i overensstemmelse med sine værdier (forstået som dit hjertes dybeste ønsker om, hvem du ønsker at være, og hvad du ønsker at stå for i livet). I terapien arbejder vi altså på at øge din evne til at være til stede, åbne dig og gøre det, der betyder noget. Efterhånden som du forøger din psykologiske fleksibilitet, vil du blive i stand til bedre at håndtere vanskelige følelser, afbryde skadelige tankeprocesser, hæve dig over selvbegrænsende opfattelser, fokusere på og engagere dig i det, du foretager dig, og ændre adfærd, så du kan opbygge et bedre parforhold samt leve i overensstemmelse med det, der er vigtigt for dig.